regler

Bækhuse Put And Take

Regler for Fiskeri.

 

1. Køretøjer skal placeres på Parkeringspladsen.

 

2. Der skal indløses Fiskekort inden man går til søen.

3. Priserne gælder pr. stang der fiskes med, også for børn.

4. Det er strengt forbudt at forfodre og fiske med melorm, bilarver, maddiker og

anden form for levende agn.

5. Der må kun fiskes med et stk. krog pr. stang

 

6. Der må ikke fiskes med net.

 

7. Søernes naturlig fiskebestand og fejlkroget fisk skal genudsættes i søerne.

8. Smid ikke cigaretskodder og affald i vandet.

9. Benyt venligst vores affaldsspande til affald, og kasserne til tomme dåser

og flasker.

10. Tag hensyn til naturen, bræk ikke grene af træer, pluk ikke blomster og sid

ikke på hegn og rækværk.

11. Undlad venligst, at lægge fisk på borde og bænke.

 

12. Fisk må kun renses ved den indrettede renseplads, og ikke i søen.

13. Hunde skal føres i snor.

14. Vi har ingen fangstbegrænsninger, men tager fiskeriet karakter af

erhvervsfiskeri skrider vi ind, rimelig fangst er 2-3 stk. pr. time.

15. Der må ikke kastes sten ud i søerne.

16. Overtrædelse af nævnte regler vil medføre bortvisning og evt. karantæne.

Ophold ved søerne er på eget ansvar.

Med Venlig hilsen

Bækhuse Put and take